gaoyang 发表于 2014-6-1 11:36:22

收钓台和钓箱 出钓椅

台子最小80*80          钓箱最好是练球的         本人有钓椅也可换钓箱qq944095602

风前雨后好 发表于 2014-6-1 11:49:44

台子多少毛毛

gaoyang 发表于 2014-6-1 15:55:06

价钱好商量

漂动心动 发表于 2014-6-1 19:49:52

帮喊:):)

野战上将 发表于 2014-6-1 20:37:34

钓椅什么牌子的?多少钱?有意收~

爱钓接口 发表于 2014-6-1 21:16:53

{:4_90:}

gaoyang 发表于 2014-6-1 22:07:50

野战上将 发表于 2014-6-1 20:37
钓椅什么牌子的?多少钱?有意收~

朝宇的      

野战上将 发表于 2014-6-2 07:44:50

多少钱?几成新?说一下啊·合适的话我收了

gaoyang 发表于 2014-6-2 14:53:45

野战上将 发表于 2014-6-2 07:44
多少钱?几成新?说一下啊·合适的话我收了

8成新            150

页: [1]
查看完整版本: 收钓台和钓箱 出钓椅